Colofon

Museum Nieuwpoort is een initiatief van de Historische Kring Nieuwpoort en is mede mogelijk gemaakt door de onderstaande instanties en personen.

Opdrachtgevers
Conceptontwikkeling, ontwerp, animatie en expositiebouw
Renovatie stadhuis Nieuwpoort
Financiële steun

De renovatie van Stadhuis Nieuwpoort en de realisatie van de vaste tentoonstelling Vesting Nieuwpoort en haar ligging aan de Oude Hollandse Waterlinie is tot stand gekomen dankzij de inzet van leden en vrijwilligers van de Historische Kring Nieuwpoort.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie en met financiële steun van:

Bronnen, objecten, afbeeldingen en bruikleen
 • Gemeente Molenlanden
 • Historische Kring Nieuwpoort
 • Historisch​e stedenatlas van Nederland, Schoonhoven en Nieuwpoort
 • Historische Vereniging Binnenwaard
 • Museum De Koperen Knop
 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie
 • Nationaal Archief
 • Regionaal Archief Dordrecht
 • Rijksmuseum
 • Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland
 • Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Disclaimer

De samenstellers van de expositie hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Museum Nieuwpoort wenden.